Ett anställningsavtal eller anställningsavtal är helt enkelt ett formellt avtal mellan en arbetsgivare och en anställd avseende villkoren för ett arbete. Den anställde är i allmänhet bunden av avtalet på egen hand, utan någon hjälp, medan arbetsgivaren lagligen kan binda den anställde med avtalet för hans eller hennes räkning och är juridiskt skyldig att följa de stipulerade villkoren i avtalet. Ett anställningsavtal kan täcka många olika aspekter av arbetsförhållandet såsom timmar, betalning, semester och sjukskrivning bestämmelser, och andra.

Den rättsliga formaliteten i ett anställningsavtal är det som gör det möjligt för en anställd att fritt ingå ett avtal med sin arbetsgivare. Ett anställningsavtal kan upprättas genom skriftlig kommunikation eller muntligt; det kan utföras personligen, via fax, e-post eller till och med telefon. Arbetsgivaren och arbetstagaren bör komma överens om dess innehåll innan de undertecknar, vilket gör ett anställningsavtal en av de viktigaste handlingarna någon anställd måste underteckna. När du utarbetar ditt anställningsavtal är det bäst att söka råd från en juridisk yrkesman för att säkerställa att ditt dokument överensstämmer med alla federala och statliga arbetslagar.

Omfattar tider, lön och semester

De vanligaste typerna av anställningsavtal omfattar ettårskontrakt eller sexmånaderskontrakt, eller ettårs anställningsavtal med option på förnyelse. Varje typ har sin egen uppsättning skyldigheter, som kan skilja sig från ett kontrakt till ett annat. Vissa anställningsavtal omfattar bara en del av året medan andra täcker ett helt år eller mer beroende på hur mycket tid du tillbringar med att arbeta i en viss tjänst. Ett anställningsavtal har i allmänhet en egen uppsättning bestämmelser som omfattar båda parters rättigheter under och efter arbetstiden, lönen, semestern och sjukdagarna; Ansvar för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Andra särskilda bestämmelser om mammaledighet och graviditet, inklusive vad som händer om arbetsgivaren inte har någon tillgänglig att ta hand om den gravida kvinnans barn när hon behöver hjälp. Huruvida det finns någon rättslig skyldighet att ge en viss skyddsnivå till den anställde mot sexuella trakasserier från medarbetare. och ett antal andra detaljer. Dessutom kan avtalet innehålla bestämmelser om arten av förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, arbetsgivarens skyldigheter att betala socialförsäkringar och skatterelaterade förmåner samt omfattningen av det försäkringsskydd som arbetsgivarna kräver. och anställda.

Ett anställningsavtal definierar normalt anställningsförhållandets villkor, samtidigt som dess undantag och villkor inkluderas. Det innebär att du alltid bör fråga din arbetsgivare om de exakta kraven i hans eller hennes kontrakt innan du skriver. En del av den viktiga information du behöver veta är: om du kommer att få samma lön under hela arbetsåret; om du har rätt till semesterledigheter lön eller sjuklön; om din arbetsgivare kommer att tillåta dig att välja din arbetstid; och plats; om arbetsgivaren kommer att betala dig för eventuella sjukvårdskostnader som uppstår under din anställning; vilka rättigheter har du att begära för raster; om du har rätt att företrädas av en facklig företrädare, och vilka är villkoren i det sociala trygghetssystemet som gäller för dig och din familj.

Den anställdes avtal kan även innehålla bestämmelser om uppsägning av anställningsförhållandet och ersättning som kan påverka den anställdes ekonomiska ställning. Din arbetsgivare är skyldig att meddela dig om dessa bestämmelser inom avtalet, så se till att du vet vad policyn för ditt företag är på denna aspekt. För att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar eller tillägg i ditt avtal, konsultera en advokat som är bekant med arbetsrätt.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *