Fördelar med en arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen erbjuder ett brett utbud av personliga tjänster till arbetslösa personer. Dessa tjänster omfattar att anställa tillfälligt till andra företag, hjälpa arbetsgivare att hitta lämpliga anställda och erbjuda personalstöd till kunder. Arbetsförmedlingarna kan vara allt från en arbetsgivare som tillhandahåller personal för ett kontor eller en tillverkningsanläggning på plats till Läs mer…

Fördelar med fackföreningar

En fackförening är en frivillig sammanslutning av arbetstagare som bildats till en särskild juridisk person eller ”förhandlingsenhet” vanligtvis kallad en ”fackförening” och fungerar som juridiskt ombud och förhandlingsombud för en grupp av anställda i alla frågor om tvist eller rätt som härrör från eller avser en arbetsgivares kollektivavtal eller arbetsplatsavtal. Läs mer…